Baner z pieskiem

GERARD to pies przywieziony w dniu 14.12.2022r

z terenu gm. Parysów, ostrożny do obcych osób,

jest nieduży